نمایش دادن همه 10 نتیجه

قالب سیلیکونی گل 7خانه

28,000 تومان162,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 3.5×20×30سانت
 • قطر حفره؛ 7.5سانت
 • عمق؛ 3.3سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 34گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی فانوسی

29,000 تومان170,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 4×20×30سانت
 • قطر حفره؛ 7.2سانت
 • عمق؛ 3.8سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 30گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی مکعب مربع

26,000 تومان300,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 5.2×20×30سانت
 • ابعاد حفره؛ 5×5سانت
 • عمق؛ 5سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 20گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی قلب تو خالی

26,000 تومان198,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 2.5×20×30سانت
 • ابعاد حفره؛ 6.2×7.5سانت
 • عمق؛ 2.3سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 20گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی قلب کشیده | سه بعدی

28,000 تومان205,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 4×20×30سانت
 • ابعاد حفره؛ 6×6.5سانت
 • عمق؛ 3.8سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 20گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی قلب اوریگامی

28,000 تومان165,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 2.7×20×30سانت
 • ابعاد حفره؛ 8×9سانت
 • عمق؛ 2.4سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 20گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی شمع روی آب

28,000 تومان205,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 2.5×20×30سانت
 • قطر حفره؛ 5.5سانت
 • عمق؛ 2.5سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 20گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی دونات متوسط

28,000 تومان155,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 2.5×20×30سانت
 • قطر حفره؛ 7.5سانت
 • عمق؛ 2.3سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 20گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی استوانه

29,000 تومان170,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 4.7×20×30سانت
 • قطر حفره؛ 6.7سانت
 • عمق؛ 4.5سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 30گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی گل رز

26,000 تومان188,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 3×20×30سانت
 • قطر حفره؛ 5.7سانت
 • عمق؛ 2.8سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 22گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل