نمایش 1–20 از 21 نتیجه

کاپ وارمر پلی کربنات فرشته

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×5×6سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر پلی کربنات صدف

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×3.5×5.5سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر پلی کربنات انار

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×4×4سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر پلی کربنات قلب 2

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×3.5×5سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر پلی کربنات پازل

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×3.5×4.5سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر پلی کربنات لاله

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×4.5×3.5سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر پلی کربنات برف

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×5×5سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر پلی کربنات مثلث

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×4.5×4.5سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر پلی کربنات سیب

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×4×4سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر پلی کربنات زنگوله

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×4×4.5سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر پلی کربنات مستطیل

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×3×6سانت
 • طول؛ 6سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر کریستالی دایره

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×4×4سانت
 • قطر؛ 4سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر کریستالی پروانه

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×3×4سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر کریستالی ستاره

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×4×4سانت
 • قطر؛ 4سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر کریستالی گل

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×4×4سانت
 • قطر؛ 4سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر کریستالی مکعب

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×3.5×3.5سانت
 • قطر؛ 3.5سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر کریستالی شش گوش

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×4×4سانت
 • قطر؛ 4سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

کاپ وارمر کریستالی قلب

2,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی کاپ؛ 1.8×4×4سانت
 • قطر؛ 4سانت
 • عمق؛ 1.8سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 200 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ پلی اتیلن
 • فیتیله وارمر دارد؛ خیر
 • واحد فروش؛ عدد

فیتیله وارمر

17,000 تومان32,000 تومان
 
 • ارتفاع محصول؛ 2.7سانت
 • کشور سازنده؛ ایران
 • جنس فیتیله؛ نخی موم خورده
 • تایم سوخت؛ 4-5ساعت
 •  پارافین‌ مورد استفاده؛ سه‌درصد و گلس
 • واحد فروش؛ بسته 50 و 100عددی

کاپ وارمر آلومینیومی | 4ساعته

14,000 تومان70,000 تومان
 
 • ابعاد هر کاپ؛ 1.5×3.7×3.7سانت
 • ارتفاع محصول؛ 1.5سانت
 • وزن هر کاپ؛ 2گرم
 • کشور سازنده؛ ایران
 • جنس؛ آلومینیوم
 • تایم سوخت؛ 4ساعت
 •  پارافین‌ مورد استفاده؛ سه‌درصد و گلس