نمایش دادن همه 11 نتیجه

قوطی فلزی کوچک نقره‌ای | سایر 2.5در4

8,000 تومان
 
 • ابعاد قوطی؛ 2.5×4×4سانت
 • قطر محصول؛ 4سانت
 • ارتفاع محصول؛ 2.5سانت
 • روکش؛ نقره‌ای
 • حجم؛  42میلی لیتر
 • وزن محصول؛ 14گرم
 • جنس؛ فلزی
 • مناسب؛ ساخت شمع،بسته بندی و…

قوطی فلزی کوچک طلایی | سایز 2.5در4

8,000 تومان
 
 • ابعاد قوطی؛ 2.5×4×4سانت
 • قطر محصول؛ 4سانت
 • ارتفاع محصول؛ 2.5سانت
 • روکش؛ طلایی
 • حجم؛  42میلی لیتر
 • وزن محصول؛ 14گرم
 • جنس؛ فلزی
 • مناسب؛ ساخت شمع،بسته بندی و…

قوطی فلزی متوسط نقره‌ای | سایز 2.5در6

12,000 تومان
 
 • ابعاد قوطی؛ 2.5×6×6سانت
 • قطر محصول؛ 6سانت
 • ارتفاع محصول؛ 2.5سانت
 • روکش؛ نقره‌ای
 • حجم؛  65میلی لیتر
 • وزن محصول؛ 25گرم
 • جنس؛ فلزی
 • مناسب؛ ساخت شمع،بسته بندی و…

قوطی فلزی متوسط طلایی | سایز 2.5در6

12,000 تومان
 
 • ابعاد قوطی؛ 2.5×6×6سانت
 • قطر محصول؛ 6سانت
 • ارتفاع محصول؛ 2.5سانت
 • روکش؛ طلایی براق
 • حجم؛  65میلی لیتر
 • وزن محصول؛ 25گرم
 • جنس؛ فلزی
 • مناسب؛ ساخت شمع،بسته بندی و…

قوطی فلزی متوسط مشکی | سایز 2.5در6

14,000 تومان
 
 • ابعاد قوطی؛ 2.5×6×6سانت
 • قطر محصول؛ 6سانت
 • ارتفاع محصول؛ 2.5سانت
 • روکش؛ مشکی مات
 • حجم؛  65میلی لیتر
 • وزن محصول؛ 25گرم
 • جنس؛ فلزی
 • مناسب؛ ساخت شمع،بسته بندی و…

قوطی فلزی بزرگ نقره‌ای | سایز 2در9

14,000 تومان
 
 • ابعاد قوطی؛ 2×9×9سانت
 • قطر محصول؛ 9سانت
 • ارتفاع محصول؛ 2سانت
 • روکش؛ نقره‌ای
 • حجم؛  95میلی لیتر
 • وزن محصول؛ 38گرم
 • جنس؛ فلزی
 • مناسب؛ ساخت شمع،بسته بندی و…

قوطی فلزی بزرگ طلایی | سایز 2در9

14,000 تومان
 
 • ابعاد قوطی؛ 2×9×9سانت
 • قطر محصول؛ 9سانت
 • ارتفاع محصول؛ 2سانت
 • روکش؛ طلایی براق
 • حجم؛  95میلی لیتر
 • وزن محصول؛ 38گرم
 • جنس؛ فلزی
 • مناسب؛ ساخت شمع،بسته بندی و…

قوطی فلزی بزرگ مشکی | سایز 2در9

16,000 تومان
 
 • ابعاد قوطی؛ 2×9×9سانت
 • قطر محصول؛ 9سانت
 • ارتفاع محصول؛ 2سانت
 • روکش؛ مشکی مات
 • حجم؛  95میلی لیتر
 • وزن محصول؛ 38گرم
 • جنس؛ فلزی
 • مناسب؛ ساخت شمع،بسته بندی و…

قوطی فلزی بزرگ نقره‌ای | سایز 5در7

16,000 تومان
 
 • ابعاد قوطی؛ 5×7×7سانت
 • قطر محصول؛ 7سانت
 • ارتفاع محصول؛ 5سانت
 • روکش؛ نقره‌ای
 • حجم؛  150میلی لیتر
 • وزن محصول؛ 46گرم
 • جنس؛ فلزی
 • مناسب؛ ساخت شمع،بسته بندی و…

قوطی فلزی بزرگ طلایی | سایز 5در7

16,000 تومان
 
 • ابعاد قوطی؛ 5×7×7سانت
 • قطر محصول؛ 7سانت
 • ارتفاع محصول؛ 5سانت
 • روکش؛ طلایی براق
 • حجم؛  150میلی لیتر
 • وزن محصول؛ 46گرم
 • جنس؛ فلزی
 • مناسب؛ ساخت شمع،بسته بندی و…

قوطی فلزی بزرگ مشکی | سایز 5در7

18,000 تومان
 
 • ابعاد قوطی؛ 5×7×7سانت
 • قطر محصول؛ 7سانت
 • ارتفاع محصول؛ 5سانت
 • روکش؛ مشکی مات
 • حجم؛  150میلی لیتر
 • وزن محصول؛ 46گرم
 • جنس؛ فلزی
 • مناسب؛ ساخت شمع،بسته بتدی و...