نمایش دادن همه 19 نتیجه

ملد سیلیکونی دندون | دو مدل

75,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1×7.5×9.5سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 4×3.5سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.8سانت
 • وزن؛ 75گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی گل مارگاریت | قطر 5.5سانت

99,000 تومان
 
 • قطر بیرونی ملد؛ 7سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 5.5سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1.4سانت
 • وزن؛ 60گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی بلوبری

86,000 تومان
 
 • قطر بیرونی ملد؛ 7.4سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 1سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1.3سانت
 • وزن؛ 50گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی گل ریز

98,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1×8.5×10.5سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 2سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.6سانت
 • وزن؛ 80گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی تمشک

89,000 تومان
 
 • قطر بیرونی ملد؛ 7.4سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 1.3سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1.5سانت
 • وزن؛ 65گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی گل ریز کوچک

68,000 تومان
 
 • قطر محصول؛ 7.5سانت
 • عمق محصول؛ 0.8سانت
 • قطر خروجی گل ؛ 1.5،2،3سانت
 • وزن؛ 35گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی گل 5سانتی

42,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.2×5×5سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 5سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.7سانت
 • وزن؛ 40گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی دم پری دریایی | بزرگ

94,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.3×6×10سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 5×9سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.7سانت
 • وزن؛ 50گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی قلب های کوچک

86,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.5×9×9سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 4.3.2.1سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1سانت
 • وزن؛ 90گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی هندونه | سایز 13در11

90,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.1×11×13سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 3×3،5×6سانت
 • ابعاد دانه؛ 1سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.6سانت
 • وزن؛ 70گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی انار | سایز 11در6

84,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.1×6×11سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 4سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.06سانت
 • وزن؛ 60گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی پر 4عددی | سایز 9در9

86,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1×9×9سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 3.5.7.8سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.8سانت
 • وزن؛ 45گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی صدف و گوش ماهی | سایز 11در5

92,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.3×5×11سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 4.3.2.1سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1سانت
 • وزن؛ 8068گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی حروف و اعداد انگلیسی ساده | سایز 20در10

178,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1×10×20سانت
 • ابعاد خروجی محصول؛ 1.8×1.5سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.5سانت
 • وزن؛ 125گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی حروف و اعداد انگلیسی رومی | سایز 24در10

199,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1×10×24سانت
 • ابعاد خروجی محصول؛ 1.5×1.5سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.5سانت
 • وزن؛ 140گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی صدف و ستاره دریایی | سایز 8در8

88,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1×8×8سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 3.2.1سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.8سانت
 • وزن؛ 45گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی گل هفت تایی کوچک

105,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.5×8×11سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 4.3.2.1سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1سانت
 • وزن؛ 100گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی گل برگ دار | سایز 6در5

95,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 2×7×8سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 5×6سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1.4سانت
 • وزن؛ 95گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی پایه پرکاربرد | سایز 12در9

98,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 13.5x10.5x2سانت
 • ابعاد خروجی محصول؛ 12x9سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1.4سانت
 • وزن؛ 172گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و...