نمایش دادن همه 10 نتیجه

قالب شکلات ستاره

33,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 1.8×11×20سانت
 • ابعاد حفره؛ 2×2.5سانت
 • عمق؛ 1.5سانت
 • وزن محصول؛ 50گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…

قالب شکلات برگ پاییزی

44,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 1.5×11×22سانت
 • ابعاد حفره؛ 4×4سانت
 • عمق؛ 1.7سانت
 • وزن محصول؛ 50گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…

قالب شکلات تبلتی مربع

38,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 1.5×11×20سانت
 • ابعاد حفره؛ 8.9×18.5سانت
 • عمق؛ 0.8سانت
 • وزن محصول؛ 40گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…

قالب شکلات تبلتی مینی

38,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 1.5×11×20سانت
 • ابعاد حفره؛ 3×3.6سانت
 • عمق؛ 0.8سانت
 • وزن محصول؛ 40گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…

قالب شکلات حروف

40,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 1.5×11×20سانت
 • ابعاد حفره؛ 1.5×1.8سانت
 • عمق؛ 0.6سانت
 • وزن محصول؛ 48گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…

قالب شکلات قلب اوریگامی

36,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 1.8×11×20سانت
 • ابعاد حفره؛ 3.5×3سانت
 • عمق؛ 1.3سانت
 • وزن محصول؛ 40گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…

قالب شکلات قلب

36,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 1.8×11×20سانت
 • ابعاد حفره؛ 2.2×3سانت
 • عمق؛ 1.1سانت
 • وزن محصول؛ 55گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…

قالب شکلات قلب تپل

36,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 1.8×11×20سانت
 • ابعاد حفره؛ 2.7×3سانت
 • عمق؛ 1.3سانت
 • وزن محصول؛ 40گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…

قالب شکلات لاله مربع

36,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 1.8×11×20سانت
 • ابعاد حفره؛ 2.5×2.5سانت
 • عمق؛ 1سانت
 • وزن محصول؛ 52گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…

قالب شکلات لاله گرد

36,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 1.8×11×20سانت
 • ابعاد حفره؛ 3×3سانت
 • عمق؛ 1.3سانت
 • وزن محصول؛ 54گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…