نمایش 1–20 از 46 نتیجه

ملد سیلیکونی دندون | دو مدل

75,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1×7.5×9.5سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 4×3.5سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.8سانت
 • وزن؛ 75گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی گل مارگاریت | قطر 5.5سانت

99,000 تومان
 
 • قطر بیرونی ملد؛ 7سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 5.5سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1.4سانت
 • وزن؛ 60گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی گل پیج با برگ

108,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.2×10.5×10.5سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 2،3،3.5،4سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1سانت
 • وزن؛ 130گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی بلوبری

86,000 تومان
 
 • قطر بیرونی ملد؛ 7.4سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 1سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1.3سانت
 • وزن؛ 50گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی گل ریز

98,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1×8.5×10.5سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 2سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.6سانت
 • وزن؛ 80گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی تمشک

89,000 تومان
 
 • قطر بیرونی ملد؛ 7.4سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 1.3سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1.5سانت
 • وزن؛ 65گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

قالب سیلیکونی گل آلاله | دو سایز

166,000 تومان310,000 تومان
 
 • قطر سایز کوچک؛ 8.5سانت
 • قطر سایز بزرگ؛ 12سانت
 • قطر خروجی سایز کوچک؛ 7سانت
 • قطر خروجی سایز بزرگ؛ 10سانت
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،پودرسنگ و…

ملد سیلیکونی گل ریز کوچک

68,000 تومان
 
 • قطر محصول؛ 7.5سانت
 • عمق محصول؛ 0.8سانت
 • قطر خروجی گل ؛ 1.5،2،3سانت
 • وزن؛ 35گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

قالب سیلیکونی روبیک بزرگ

98,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 7×9.5×9.5سانت
 • ابعاد خروجی محصول؛ 6.5×6.5سانت
 • ارتفاع خروجی؛ 6.6سانت
 • وزن محصول؛ 70گرم
 • حجم محصول؛ 146گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…

ملد سیلیکونی گل 5سانتی

42,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.2×5×5سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 5سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.7سانت
 • وزن؛ 40گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی دم پری دریایی | بزرگ

94,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.3×6×10سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 5×9سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.7سانت
 • وزن؛ 50گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی قلب های کوچک

86,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.5×9×9سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 4.3.2.1سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1سانت
 • وزن؛ 90گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی هندونه | سایز 13در11

90,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.1×11×13سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 3×3،5×6سانت
 • ابعاد دانه؛ 1سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.6سانت
 • وزن؛ 70گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی انار | سایز 11در6

84,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.1×6×11سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 4سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.06سانت
 • وزن؛ 60گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی پر 4عددی | سایز 9در9

86,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1×9×9سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 3.5.7.8سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 0.8سانت
 • وزن؛ 45گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

ملد سیلیکونی صدف و گوش ماهی | سایز 11در5

92,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی ملد؛ 1.3×5×11سانت
 • قطر خروجی محصول؛ 4.3.2.1سانت
 • عمق خروجی محصول؛ 1سانت
 • وزن؛ 8068گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک
 • مناسب؛ شمع،رزین و…

قالب سیلیکونی گل 7خانه

28,000 تومان162,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 3.5×20×30سانت
 • قطر حفره؛ 7.5سانت
 • عمق؛ 3.3سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 34گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی فانوسی

29,000 تومان170,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 4×20×30سانت
 • قطر حفره؛ 7.2سانت
 • عمق؛ 3.8سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 30گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی مکعب مربع

26,000 تومان300,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 5.2×20×30سانت
 • ابعاد حفره؛ 5×5سانت
 • عمق؛ 5سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 20گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل

قالب سیلیکونی قلب تو خالی

26,000 تومان198,000 تومان
 
 • ابعاد بیرونی قالب؛ 2.5×20×30سانت
 • ابعاد حفره؛ 6.2×7.5سانت
 • عمق؛ 2.3سانت
 • وزن هر تکه از محصول؛ 20گرم
 • مقاومت دمایی؛ 40- تا 240 درجه سانتی گراد
 • قابلیت شست و شو؛ دارد
 • جنس؛ سیلیکون درجه یک شرکتی
 • مناسب؛ شمع،بتن،رزین و…
 • واحد فروش؛ به صورت تکه و سری کامل