نمایش 1–20 از 41 نتیجه

جار مینیاتوری مکعب

12,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 4سانت
 • ارتفاع؛ 5.2سانت
 • رنگ؛ بیرنگ
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

جار مینیاتوری شش گوش

12,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 4سانت
 • ارتفاع؛ 5.4سانت
 • رنگ؛ بیرنگ
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

جار پرنس

32,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 6.5سانت
 • ارتفاع؛ 8.5سانت
 • رنگ؛ بیرنگ
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

شات مربعی خشتی

28,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7سانت
 • ارتفاع؛ 6.5سانت
 • رنگ؛ بیرنگ
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

پیاله شطرنجی

26,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7سانت
 • ارتفاع؛ 5.5سانت
 • رنگ؛ بیرنگ
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

شات بزرگ رنگی قرمز

26,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7.5سانت
 • ارتفاع؛ 8.3سانت
 • رنگ؛ قرمز
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

شات بزرگ عسلی کروم

34,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7.5سانت
 • ارتفاع؛ 8.3سانت
 • رنگ؛ کروم عسلی
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

شات هفت رنگ کروم (آینه‌ای)

37,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7.5سانت
 • ارتفاع؛ 8.3سانت
 • رنگ؛ کروم هفت رنگ
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

شات بزرگ رنگی یاسی

28,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7.5سانت
 • ارتفاع؛ 8.3سانت
 • رنگ؛ یاسی
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

شات بزرگ رنگی سفید

25,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7.5سانت
 • ارتفاع؛ 8.3سانت
 • رنگ؛ سفید
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

شات نقره‌ای کروم (آینه‌ای)

36,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7.5سانت
 • ارتفاع؛ 8.3سانت
 • رنگ؛ کروم نقره‌ای
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

شات ساده بزرگ مات

27,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7.5سانت
 • ارتفاع؛ 8.3سانت
 • رنگ؛ سفید مات
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

جار استوانه در کانتینری

15,000 تومان
 
 • قطر محصول؛ 7سانت
 • قطر دهنه؛ 6سانت
 • ارتفاع؛ 7سانت
 • رنگ؛ بیرنگ
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد
 • رنگ در نقره‌ای(طلایی هم موجود هست)

جار مکعب در کانتینری

17,500 تومان
 
 • قطر محصول؛ 7.5سانت
 • قطر دهنه؛ 6سانت
 • ارتفاع؛ 5.5سانت
 • رنگ؛ بیرنگ
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد
 • رنگ در نقره‌ای(طلایی هم موجود هست)

جار شش گوش در کانتینری

18,000 تومان
 
 • قطر محصول؛ 7.5سانت
 • قطر دهنه؛ 6سانت
 • ارتفاع؛ 6.5سانت
 • رنگ؛ بیرنگ
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد
 • رنگ در نقره‌ای(طلایی هم موجود هست)

جار در چوب پنبه‌ای بزرگ

40,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 6سانت
 • ارتفاع؛ 11سانت
 • رنگ؛ بیرنگ
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

جار در چوب پنبه‌ای کوچک

38,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 6سانت
 • ارتفاع؛ 9.5سانت
 • رنگ؛ بیرنگ
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

جار قهوه‌ای در مشکی بزرگ

26,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7سانت
 • ارتفاع؛ 12سانت
 • رنگ؛ قهوه‌ای
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

جار قهوه‌ای در مشکی متوسط

24,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7سانت
 • ارتفاع؛ 9سانت
 • رنگ؛ قهوه‌ای
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد

جار قهوه‌ای در مشکی کوچک

22,000 تومان
 
 • قطر دهنه؛ 7سانت
 • ارتفاع؛ 7سانت
 • رنگ؛ قهوه‌ای
 • جنس؛ شیشه
 • پارافین مورد استفاده؛ گلس و سه درصد
 • واحد فروش؛ عدد